SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA CIUTAT DE REUS
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades facilitades voluntariament pels Associats o usuaris en aquesta web serán tractades conforme a la Llei Orgánica 15/1999 del 13 de decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la normativa desarrollada al respecte. Aquelles persones que haguin facilitat les seves dades personals podrán exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició en relació amb els mateixos, enviant per escrit a: Unión Taxis Reus C/Llovera, 3 43201 Reus o por e-mail a: info@taxisreus.com Aquesta web no utilitza cookies quan l'Associat o usuari navega.

EXECCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS SERVEIS PRESTATS

Unión Taxis Reus no se responsabilitzará en cap moment dels danys o prejudicis que de qualsevol naturalesa puguin derivarse de la utilizació d'aquesta web, ya sigui com a consequencia de l'ús de la informació i de les materies contingudes en el mateix, como de defectes tècnics. Unión Taxis Reus exclou tota responsabilitat derivada dels continguts o serveis de qualsevol índole de la web, així como del incumplimient, si lo hubiera, per aquesta web de la normativa vigent en el nostre ordenament jurídic i, en especial, de la relativa a protecció de dades de caràcter personal i a la societat de la informació i el comerç electrónic.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL PELS SERVEIS PRESTATS

El Copyright de totes les págines que contenen aquesta web es propietat de Unión Taxis Reus. Unión Taxis Reus es reserva tots els drets sobre la seva web, puguent en cualsevol moment modificar el seu contingut, configuració o presentació i restringir o cancelar l'accès a la mateixa, sense previ avis i sense asumir responsabilitats sobre la seva actualització.. La reproducció, copia, us, distribució, comercializació, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es realitzi amb la informació continguda en aquesta web i que s'efectui sense l'autorizació de Unión Taxis Reus, salvo per us personal i privat, queda expresament prohibida.

DEURE DE INFORMACIÓ LSSI

En cumpliment amb lo previst en la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es comuniquen les seguents dades sobre Unión Taxis Reus

C/Llovera, 3
43201 Reus
Telf: 977345050
info@taxisreus.com

Reserva el teu taxi

+ 34 977 34 50 50 (24h)

Aeroport de Reus

+00 34 659 012 875 (horari comercial)