SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA CIUTAT DE REUS
 
Ex. 29-11-2022
(* Si vens d'un vol has d'indicar el número de vol)
(* Per exemple: Recollida al Carrer xxx Portal yyy)

IMPORTANT! PER TRAMITAR LA RESERVA ES NECESSARI EL PAGAMENT DE LA MATEIXA. CONSULTEU CONDICIONS


 

 Condicions generals de contractació

El present document té per finalitat informar-li sobre les condicions generals de contractació regulades per la Web.

La reserva es formalitza únicament, quan tots els camps obligatoris estiguin degudament emplenats, i s'hagi realitzat el pagament d'un mínim del 50% de l'import de la reserva, i en cas de imports totals del servei, igual o inferiors a 40 Euros, el 100% de la reserva. Sense aquests requisits la reserva no serà tramitada correctament, per considerar que no s'ha finalitzat la tramitació.

Es podran fer devolucions dels imports pagats per a les reserves, per a això és necessari realitzar la cancel·lació del servei contractat 24 hores de l'hora del servei. Les devolucions es realitzaran directament al client, una vegada es determini per l'usuari la forma de la devolució. Les despeses bancàries generades per cancel·lacions de reserves aniran a càrrec del client. La no presentació de la cancel·lació de la reserva amb menys de 24 hores d'antelació a la data del servei, suposa per al client el pagament d'una penalització, i la quantia de la qual serà l'import del servei, no superan 50€ en cap cas si la recollida es el terme municipal de Reus.

Els preus que s'indiquen en la Web són Preus Venda al Públic, IVA inclòs. La transacció s'efectuarà en EUROS, sigui el que sigui l'origen del client.

La sol·licitud i la tramitació de reserves, suposen l'acceptació plena i incondicional d'aquesta nota, de la política de privadesa i de les presents condicions generals de contractació en la seva última versió. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d'aquestes condicions, abans de sol·licitar o formalitzar la seva reserva, cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina web ja que la Web es reserva el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d'aquestes condicions generals.

La sol·licitud i la formalització de la reserva impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions generals, considerades com part integrant de la reserva i completada amb les condicions de la tarifa i la legislació específica aplicable, són expressament acceptades per vostè

 

Reserva el teu taxi

+ 34 977 34 50 50 (24h)

Aeroport de Reus

+00 34 659 012 875 (horari comercial)